Семинари

„За вирусите с любов“ – с участието на доц. С. Ставру

Участие на доц. д-р Стоян Ставру в разговор с Любомир Бабуров и Никола Кереков относно взаимоотношението човек-вируси в ситуацията на пандемия. Поставени за обсъждане са въпросите:

– Кой кой е в света на микроорганизмите: микроби, бактерии и вируси?

– Има ли дефиниция за живот и жив организъм?

– Какво е научната и морална стойност на вирусите?

– Защо биологичното разнообразие е национално богатство?

– Медицински или екологични са опасностите, които създават отпадъците и какъв е залогът при тяхната регулация?

Повече информация и пълен запис на разговора можете да намерите на следните линкове:

https://soundcloud.com/ratiobg/ep55-vox-nihili-virus

https://ratio.bg/podcast/55/

https://www.challengingthelaw.com/biopravo/za-virusite-s-liubov/

Семинари

„Хигиена и право“ – с участието на доц. С. Ставру

Участие на доц. д-р Стоян Ставру в разговор с Любомир Бабуров и Петко Желязов относно темата за хигиената и правото в ситуацията на пандемия. Поставени за обсъждане са въпросите:

– Имаме ли основание да обвиним Китай в предизвикването на пандемии?

– Има ли паралели между епидемията от чума („черната смърт“) през 14 век и пандемията с COVID-19 („коронавирус“) през 2020 г.?

– Какви са основите на медицина в Европа през 14 век: философия, астрология, религия?

Повече информация и пълен запис на разговора можете да намерите на следните линкове:

https://soundcloud.com/ratiobg/ep48-clean-law-vox-nihili

https://ratio.bg/podcast/48/

https://www.challengingthelaw.com/biopravo/higiena-i-pravo/

Публикации

Извънреден брой на списание „Етически изследвания“ – „Етика и извънредно положение“

Във връзка с актуалната ситуация и обявената от СЗО пандемия от COVID-19 редакционният съвет на списание „Етически изследвания“ подготвя извънреден брой за 2020 г., на тема „Етика и извънредно положение“.

Срок за подаване на статиите – 03 май 2020 г.

Текстовете ще се публикуват в реда на тяхното постъпване, след двойно сляпо рецензиране.

В случай на приемане на минимума от 5 статии, до 16 май ще бъде публикувана самостоятелна извънредна книжка.

При постъпили под 5 статии, ще бъде оформен отделен тематичен блок във вече обявената книжка 1/2020.

Семинари

„Морал и извънредност“ – с участието на доц. С. Ставру

Участие на доц. д-р Стоян Ставру в разговор с Любомир Бабуров и Васил Лозанов относно темата за морала и ситуацията на извънредно положение. Поставени за обсъждане са актуалните въпроси:

– Какво се случва с етиката по време на извънредно положение?

– Как да разпределим недостатъчните медицински ресурси между няколко умиращи пациенти?

– Какво дължим на своите родители и към бъдещите поколения?

Повече информация и пълен запис на разговора можете да намерите на следните линкове:

https://soundcloud.com/ratiobg/ep45-moral-crisis-vox-nihili

https://ratio.bg/podcast/45/

https://www.challengingthelaw.com/medicinsko-pravo/moral-i-izvanrednost/

Семинари

„Извънредното положение“ – с участието на доц. С. Ставру

Участие на доц. д-р Стоян Ставру в разговор с Любомир Бабуров и Петко Желязов относно темата за извънредното положение. В търсене на отговор на актуалните въпроси:

Какви са юридическите измерения на извънредното положение и как влияят върху правата на личността?

Как изглеждат сроковете и режима на нашето ежедневие днес?

Каква е ролята на държавата по време на извънредното положение и след това?

Повече информация и пълен запис на разговора можете да намерите на следните линкове:

https://soundcloud.com/ratiobg/ep43-izvnredno-polozhenie-vox-nihili

https://ratio.bg/podcast/43/

https://www.challengingthelaw.com/biopravo/izvanredno-polojenie/

Семинари

Женската консултация през призмата на отношението лекар-пациент – гл. ас. Любослава Костова

Семинар по индивидуален проект „Отношението лекар-пациент в женската консултация. (реконструкция на понятието за морално репродуктивно поведение в български контекст) по Модул „Млад учен“ по национална програма „Млади учени и постдокторанти“  ще се проведе на 18.12.2019 г от 13 ч. в залата на ул.Сердика 4. Гл.ас. д-р Любослава Костова ще изнесе доклад на тема: „Женската консултация през призмата на отношението лекар-пациент. Източноевропейски перспективи.“

Анотация

Конференции

Програма на XV НКЕ – “Етика и технологичен риск”

На 11, 12 и 13 ноември 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе XV Национална конференция по етика на тема “Етика и технологичен риск”. Организатори на научния форум са секция „Етически изследвания“ към Институт за изследване на обществата и знанието (БАН) и катедра „Логика, етика и естетика“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. Каним Ви да се включите в дискусията!

Програма на конференцията