Адрес

Moskovska-13a» Адрес на секция „Етически изследвания“ към ИФС–БАН: 

Институт по философия и социология

ул. „Сердика“ № 4, ет. 4

гр. София, 1000

България

Ел. поща: ethicsbg[at]gmail[dot]com

» Адрес на Институт по философия и социология – централна административна сграда:

ул. „Сердика“ № 4

гр. София, 1000

България

Поддръжка на уебсайта: Иван Миков

Copyright ©2012-2019 Секция „Етически изследвания“, ИФС–БАН. Всички права запазени. Никаква част от оригиналното съдържание на този сайт не може да бъде възпроизвеждано, копирано или препредавано под каквато и да е форма без предварително съгласие.