Библиотека „Етика“

Виртуалната пълнотекстова библиотека за българска етика е идеен проект на секция „Етически изследвания“ към ИФС–БАН. Съдържанието се допълва периодично, като всеки автор може да предостави лично свои книги и/или статии за включване в библиотеката. Всички материали в библиотеката са предоставени с разрешението и съгласието на авторите или техните наследници.

За достъп до Виртуална библиотека „Етика“ кликнете върху логото, или на този линк!

vbetika