Полезни връзки

Българска академия на науките

http://www.bas.bg/

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН)

http://issk-bas.org/

Централна библиотека на БАН

http://www.cl.bas.bg/

Център за обучение към БАН

http://edu.bas.bg/

Институт за философски изследвания (до 2010 г.)

http://www.old-philosophy.issk-bas.org/

Институт по социология (до 2010 г.)

http://www.old-sociology.issk-bas.org/