Състав

Научен състав на секция „Етически изследвания“

Проф. дфн Емилия Маринова – Ръководител на секцията

Доц. д-р Силвия Серафимова

Доц. д-р Стоян Ставру

Гл. ас. д-р Любослава Костова

Гл. ас. д-р Иван Миков

Гл. ас. д-р Александра Трайкова

Гл. ас. д-р Христо Христов

Технически сътрудник
Тинка Кушева


Предишни членове на секция „Етически изследвания“ /2010 –2017/

Научен състав

Проф. д.ф.н. Ерика Лазарова

Доц. д-р Станка Христова

Доц. д-р Максим Лазаров

Докторанти

Ваня Савова

Зоя Христова–Димитрова