Семинари

„Морал и извънредност“ – с участието на доц. С. Ставру

Участие на доц. д-р Стоян Ставру в разговор с Любомир Бабуров и Васил Лозанов относно темата за морала и ситуацията на извънредно положение. Поставени за обсъждане са актуалните въпроси:

– Какво се случва с етиката по време на извънредно положение?

– Как да разпределим недостатъчните медицински ресурси между няколко умиращи пациенти?

– Какво дължим на своите родители и към бъдещите поколения?

Повече информация и пълен запис на разговора можете да намерите на следните линкове:

https://soundcloud.com/ratiobg/ep45-moral-crisis-vox-nihili

https://ratio.bg/podcast/45/

https://www.challengingthelaw.com/medicinsko-pravo/moral-i-izvanrednost/