Публикации

Извънреден брой на списание „Етически изследвания“ – „Етика и извънредно положение“

Във връзка с актуалната ситуация и обявената от СЗО пандемия от COVID-19 редакционният съвет на списание „Етически изследвания“ подготвя извънреден брой за 2020 г., на тема „Етика и извънредно положение“.

Срок за подаване на статиите – 03 май 2020 г.

Текстовете ще се публикуват в реда на тяхното постъпване, след двойно сляпо рецензиране.

В случай на приемане на минимума от 5 статии, до 16 май ще бъде публикувана самостоятелна извънредна книжка.

При постъпили под 5 статии, ще бъде оформен отделен тематичен блок във вече обявената книжка 1/2020.