Семинари

„За вирусите с любов“ – с участието на доц. С. Ставру

Участие на доц. д-р Стоян Ставру в разговор с Любомир Бабуров и Никола Кереков относно взаимоотношението човек-вируси в ситуацията на пандемия. Поставени за обсъждане са въпросите:

– Кой кой е в света на микроорганизмите: микроби, бактерии и вируси?

– Има ли дефиниция за живот и жив организъм?

– Какво е научната и морална стойност на вирусите?

– Защо биологичното разнообразие е национално богатство?

– Медицински или екологични са опасностите, които създават отпадъците и какъв е залогът при тяхната регулация?

Повече информация и пълен запис на разговора можете да намерите на следните линкове:

https://soundcloud.com/ratiobg/ep55-vox-nihili-virus

https://ratio.bg/podcast/55/

https://www.challengingthelaw.com/biopravo/za-virusite-s-liubov/