Конференции

Покана за участие в XVI Национална конференция по етика “Етика и ограничения”

XVI Национална конференция по етика на тема “Етика и ограничения” ще се проведе от 11 до 13 ноември 2020 г. Поради усложнената здравна обстановка научният форум ще се проведе в две форми – онлайн и присъствено (възможна е промяна във формата с оглед на актуалната здравната ситуация). Организатор на събитието е секция „Етически изследвания“ към Институт по философия и социология (БАН). Очакваме Вашите заявки за участие! Пълният текст на докладите ще бъде публикуван.

Предварителна тематична програма, условията и сроковете за участие:
Покана XVI Национална конференция по етика (pdf)

Организационен комитет:
Д-р Александра Трайкова – ИФС, БАН
Д-р Иван Миков –ИФС, БАН
Д-р Стоян Ставру – ИФС, БАН
Д-р Гергана Мирчева – СУ „Св. Климент Охридски“
Дфн Емилия Маринова – ИФС, БАН
Тинка Кушева – ИФС, БАН

Конференции

Програма на XV НКЕ – “Етика и технологичен риск”

На 11, 12 и 13 ноември 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе XV Национална конференция по етика на тема “Етика и технологичен риск”. Организатори на научния форум са секция „Етически изследвания“ към Институт за изследване на обществата и знанието (БАН) и катедра „Логика, етика и естетика“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. Каним Ви да се включите в дискусията!

Програма на конференцията

Конференции

Покана за участие в XV Национална конференция по етика“Етика и технологичен риск”

XV Национална конференция по етика на тема “Етика и технологичен риск” ще се състои на 11, 12 и 13 ноември 2019 г., в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат, бул. „Цар Освободител“ №15. Организатори на научния форум са секция „Етически изследвания“ към Институт за изследване на обществата и знанието (БАН) и катедра „Логика, етика и естетика“, СУ „Св. Климент Охридски“. Очакваме Вашите заявки за участие! Пълният текст на докладите ще бъде публикуван.

Предварителна тематична програма, условията и сроковете за участие:
Покана XV Национална конференция по етика (pdf)

Организационен комитет:
Научен екип на секция „Етически изследвания“, ИИОЗ–БАН
Проф. д-р Силвия Минева, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Конференции

VI Национална конференция по биоетика и биоправо – „Тяло и права“

На 24 ноември 2018 г., от 9 часа, в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Шестата национална конференция по биоетика и биоправо на тема „Тяло и права“. Годишните конференции по биоетика и биоправо са инициатива на Фондация за развитие на правосъдието и Професионален сайт „Предизвикай правото!“. Конференцията се организира съвместно със секция „Етически изследвания“ към ИИОЗ, БАН и магистърска програма „Интегративна биоетика“ към Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Програма на конференцията

Конференции

Програма на НК „70 години академична философия в България“ и XIV НКЕ “Етиката в България – традиции и хоризонти”

На 15 и 16 ноември 2018 г. ще се проведе Национална конференция „70 години академична философия в България“, в рамките на която ще се състои XIV Национална конференция по етика на тема “Етиката в България – традиции и хоризонти”. Първият ден на конференциите ще протече в Големия салон на БАН, ул. „15 ноември“ №1. През втория ден заседанията ще се проведат в Зала 1 и 2 на Институт за български език при БАН, бул. „Шипченски проход“ №52, бл. 17, ет. 1. Съорганизатори на научните форуми са Институт за изследване на обществата и знанието (БАН), Съюз на учените в България (СУБ) и секция „Етически изследвания“ (ИИОЗ–БАН).

Програма на конференциите