Публикации

Извънреден брой на списание „Етически изследвания“ – „Етика и извънредно положение“

Във връзка с актуалната ситуация и обявената от СЗО пандемия от COVID-19 редакционният съвет на списание „Етически изследвания“ подготвя извънреден брой за 2020 г., на тема „Етика и извънредно положение“.

Срок за подаване на статиите – 03 май 2020 г.

Текстовете ще се публикуват в реда на тяхното постъпване, след двойно сляпо рецензиране.

В случай на приемане на минимума от 5 статии, до 16 май ще бъде публикувана самостоятелна извънредна книжка.

При постъпили под 5 статии, ще бъде оформен отделен тематичен блок във вече обявената книжка 1/2020.

Публикации

Излезе книгата“Обективното изследване на морала и съвременната етика“ от доц. Емилия Маринова

Корица Е-Маринова 02 (5)

Излезе от печат новата книга на доц. д-р Емилия Маринова – „Обективното изследване на морала и съвременната етика“, издадена от „Фабер“ (ISBN 978-619-00-0976-4). Рецензенти на монографията са проф. д-р Валентина Драмалиева, проф. дсн Таня Неделчева и доц. д-р Станка Христова. Книгата скоро ще бъде налична и на книжния пазар за всеки заинтересован от темата.

Публикации

Излезе брой 3, кн. 2 на списание „Етически изследвания“

Излезе брой 3, книжка 2 за 2018 г. на специализираното електронно списание по етика „Етически изследвания“. Броят е посветен на 50-та годишнина от основането на етическо научно звено в Българска академия на науките. Той съдържа пълните текстове на докладите на участниците в 14 Национална конференция по етика „Българската етика – традиция и хоризонти“, състояла се на 15 и 16 ноември 2018 г.

Пълните текстове на статиите могат да бъдат изтеглени и четени онлайн на официалния сайт на списанието: jesbg.com

Публикации

Състоя се представянето на сборника „Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество“

На 20 септември в библиотеката на Руския културно-информационен център в София се състоя представяне на книгата „Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество“.

Съставители и научни редактори на сборника са доц. д-р Емилия Маринова и проф. дсн Максим Мизов. Рецензенти на книгата са доц. д-р Станка Христова и д-р Константин Пеев. Сборникът е издаден със съдействието на г-н Г. Пирински и фондация „Солидарно общество“.

Участие в дискусията относно сборника и проведената Национална конференция по етика направиха чл. кор. проф. Ангел Стефанов, проф. Максим Мизов, доц. Емилия Маринова, проф. Даниела Сотирова, проф. Валентина Драмалиева, доц. Борислав Градинаров, доц. Божидар Ивков, гл. ас. Бисера Колева и др. Обсъждането предизвика оживени дискусии, които се насочиха също така към състоянието и проблемите на хуманитарното образование у нас и по-конкретно към обучението по философия и етика.

Пълният текст на книгата може да бъде свален от Виртуалната библиотека „Етика“ тук

* Забележка: Във връзка с допусната печатна грешка в хартиения вариант на сборника „Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество“, бихме искали да уточним, че заглавието на статията с автор Б. Колева следва да се чете „За общото избирателно право като несправедливо равенство“. В електронния вариант на книгата заглавието е посочено коректно.

Публикации

Представяне на книгата „Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество“

Представянето на сборника със статии „Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество“, който представя резултатите от 13 Национална конференция по етика (с международно участие), ще се състои на 20 септември 2018 г., от 10:00 ч., в библиотеката на РКИЦ–София, ул. Шипка 34. По време на събитието авторите ще могат да получат своите екземпляри от изданието.