Секционни новини

Официално представяне на бр. 3, кн. 2 на сп. „Етически изследвания“

На 08 март 2019 г. (петък), от 13 часа в залата на „Сердика“ 4, ет. 2, ще се състои официално представяне на списание „Етически изследвания“, брой 3, кн. 2 – изданието, свързано с 14 НКЕ „Българската етика – традиции и хоризонти“. Книга 2 от брой 3 на списанието е представена извънредно и в хартиен вариант с рекламна цел. Авторите ще могат да получат своя авторски брой.

Секционни новини

Скръбна вест. Напусна ни доц. д-р Димитър Георгиев

От 1971 година доц. д-р Димитър Георгиев е научен сътрудник в секция „Етика“ на Институт по философия при БАН. Дългогодишен завеждащ на научното звено (1979 – 1991). Изследовател с философско мислене и ерудиция. Автор на „Етическото познание, светоглед, ценности“ (1977). Неуморен организатор на етически дискусии, конференции, младежки школи и др. научни форуми. Човек с огромно сърце, фино чувство за хумор и по детски искрено любопитство. Вечно търсещ и експериментиращ.

Години наред той обединяваше край себе си етиците, подкрепяше ни, насочваше ни.

Ще ни липсваш…

ОТ КОЛЕГИТЕ

Поклонението ще се състои на 9 ноември 2018 в 12 часа в църквата на Централното софийско гробище.

Секционни новини

На 9 март в СБЖ ще си спомним за проф. дфн Ерика Лазарова

„Проф. дфн Ерика Лазарова не ни напусна“ е озаглавена възпоменателната среща в СБЖ за изтъкнатия български учен, преводач, журналист.

Заповядайте на 9 март, петък, от 17 ч. в пресклуб „Журналист“ на ул. „Граф Игнатиев“ № 4. Организатори са Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН и дружеството на СБЖ „Любословие“ (към ФЖМК).

Очакваме ви!

Източник: СБЖ

Секционни новини

Научен семинар „CRISPR-Cas9, транс-хуманизъм, отворен биокод и генното инженерство като изкуство“

Секция “Социални теории, стратегии и прогнози”, съвместно със секция „Етически изследвания“ организират академична дискусия на тема: CRISPR-Cas9, транс-хуманизъм, отворен биокод и генното инженерство като изкуство, с участието на биолози, етици, философи и естетици от Българска академия на науките.

Време и място: Сряда, 7 февруари 2018 г., от 10 ч., Заседателна зала, ул. Сердика 4, ет. 2.

Анотация на семинара

Секционни новини

Скръбна вест – Напусна ни проф. дфн Ерика Лазарова

СКРЪБНА ВЕСТ

НАПУСНА НИ ПРОФ. ДФН ЕРИКА ЛАЗАРОВА

Човек със състрадателно и чувствително сърце. Учен с голям заряд, търсещ и провокиращ.

Проф. дфн Ерика Лазарова завършва философия в СУ „Св. Климент Охридски” и културен мениджмънт в Австрия (1993). Започва своя научен път в Института по култура при БАН, където се хабилитира през 1991 г. От 1995 до 2010 г. е ст.н.с. в Центъра по наукознание при БАН. Професор е в Институт за изследване на обществата и знанието при БАН.

Нейните научни интереси са в сферата на историята и философията на културата, история на науката, етика, естетика. Има над 160 научни публикации на български, английски, немски, френски, руски и чешки език, както и над 500 научно-популярни публикации в периодичния печат. Най-често цитирани са „Немският романтизъм между действителността и идеала“ (1990), „Езикът на цветята“ (1994), „Светликът на Живата етика“ (1996), „Непознатият Уайлд“ (2000), „Д-р Асен Петров или биографията като огледало на епохата“ (2004), „Ученият срещу политика д-р Найден Шейтанов“ (2005), „Литературата като историческо самопознание и самосъзнание“ (2005), „Богомило-катарската философия като живяна етика“( 2013), “The role of ego-documents in the history of science”(2016), както и статиите, посветени на проблемите на глобализма, културната антропология, естетическото възпитание, историята на древните цивилизации, морала на българското общество и др. Научен ръководител на проекта „Златен фонд на българската наука“, с който представи хуманното лице и творческото кредо на изявени български учени.

Била е член на Общото събрание на БАН, секретар на Научния съвет на ИИОЗ и заместник-председател на Общото му събрание. Член е на Съюза на учените, Съюза на преводачите в България, Съюза на българските журналисти, на Академия „Българска книга”, на Международна организация за полиестетическо възпитание, на Международна организация „Мир чрез култура” (Австрия) и др. Участва в работата на редколегията на сп. „Философски алтернативи” и е един от най-изявените му автори. Статиите й, написани на великолепен български език, често предизвикват емоции и лесно спечелват приятели… и опоненти… Главен редактор и съучредител на първото българско електронно списание по етика: „Етически изследвания“(2016-2017).Има участия в над 100 международни конгреси и конференции у нас и в чужбина – в Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Египет, Естония, Испания, Казахстан, Латвия, Мексико, Норвегия, Русия, Хърватия. Има специализации в Австрия, Германия, Люксембург, Холандия, Полша, Унгария. През 2001 г. получава Наградата за култура на Министерството на Р. България, а през 2008 г. – наградата на СПБ за превода на книгата на Фр. Ницше „Човешко, твърде човешко”.

В центъра на научните си търсения поставя историческото развитие на българската хуманитаристика и развитието на нравствените и художествено-естетическите идеи в световната история. Изследовател с изразена социална позиция, за който хуманизмът е творческо кредо. Учен с морална чувствителност, който до последния си земен час работи за единството на българската етическа общност и с убеденост в креативната сила на моралните послания.

Неочаквана и огромна загуба за колегията ни и за националната етическа, науковедска и философска общност!

Лек път към светлината, в която искрено вярваше и към която се стремеше още тук, на земята!

Почивай в мир!