VI НКЕ, 2009

Шестата национална конференция по етика „Етиката в българската икономика” е организирана от секция “Етика” на Института за философски изследвания, БАН и Университета за национално и световно стопанство, катедра “Философия, Юридически факултет. Проведена на 11 – 12 юни 2009 г. в Голяма конферентна зала на УНСС.