VII НКЕ, 2011

Седмата национална конференция по етика „Етиката в българската наука” е организирана от секция „Култура, ценности и морал“, ИИОЗ-БАН и Университета за национално и световно стопанство, катедра “Философия, Юридически факултет на 4 и 5 ноември 2011 г. в Голямата конферентна зала на УНСС. Проведена под патронажа на Ректора на УНСС.