VIII НКЕ, 2012

Осмата национална конференция по етика „Етиката в българската правна система” е организирана от секция „Култура, ценности и морал“, ИИОЗ-БАН и Университета за национално и световно стопанство, катедра “Философия, Юридически факултет на 29 и 30 ноември 2012 г. в Голямата конферентна зала на УНСС. Проведена под патронажа на Ректора на УНСС.