XIII НКЕ, 2017

Тринадесета национална конференция по етика с международно участие “Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество” е организирана от Института за изследване на обществата и знанието при БАН, Представителството на Россотрудничество в България и фондация “Солидарно общество” на 15 декември 2017 г., в Руския културно-информационен център – София.